Hallenslevvej 5A | 4270 Høng
43 69 33 10

Nyt tag

Hos Snedker Tømrerfirmaet FCL i Roskilde nær Køge på Vestsjælland er vi specialiseret i reparation og vedligeholde af tagkonstruktioner, og vi kan lægge enhver form for nyt tag.

Dog arbejder vi ikke med tagpap. Vi har stor erfaring med alle former for tagarbejde, og vi kan lave alt fra en lille reparation til et helt nyt tag.

Vi laver alt fra vedligeholdelse af taget til et nyt tag


Du bør få kigget taget efter for utætheder og skader med jævnlige mellemrum. Det kan spare dig for unødige bekymringer og kedelige ekstraomkostninger.

Vi hjælper gerne med at udbedre tagets ømme punkter, så det atter beskytter mod vind og vejr, og så dit hus bevarer sin værdi og stadig er rart at bo i. For det meste er det tilstrækkeligt med løbende vedligeholdelse, men før eller siden kan det bedre svare sig med et nyt tag.​

Fordelen ved et nyt tag er, at du får mulighed for at ændre på husets udtryk. Du kan vælge et nyt tagmateriale, og du kan vælge en anden farve. Du kan også ændre på tages hældning.

Samtidig kan du få en bedre isolering eller en efterisolering. Du kan endvidere forbedre tagets ventilation, så du nedsætter risikoen for svamp i tagkonstruktionen.

Tilstoppede tagrender og nedløb kan ligeledes give fugtskader, hvis de ikke leder vandet væk fra tagkonstruktionen.

Kontakt os for at få et tilbud på tagarbejde


Du kan ringe til os på telefon 43 69 33 10, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på et nyt tag eller andet tagarbejde.